BOUWADVIES | ONTWERPBUREAU ELZINGA

                                              Gemeentelijk toezicht  I  Totale ontzorging voor uw nieuw- of verbouw

       Gemeentelijke handhaving  I  Ontwerp nieuw- of verbouw

             Gemeentelijke bouwcontroles  I  Advies in vergunningsvrij bouwen

Gemeentelijke rapportages ITP & Squit  I  Vergunning traject naar gemeenten

                                       Ruimtelijke ordening  I  Bouw begeleiding bij nieuw- of verbouw

   Bestemmingsplannen  I  Turn key oplevering

                                                                              Milieucontroles  I  Opnemen bouwkundige staat bij aankoop nieuwe woning

 

 

 

 

 

Voor Bouwadvies I Ontwerpbureau Elzinga gelden de leveringsvoorwaarden van de DNR 2011

Deze is te bekijken via de link: https://www.bna.nl/fileadmin/user_upload/Helpdesk/DNR_2011/Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED-zonder_voorkant.pdf

De toelichting hierop is te bekijken via: http://www.nlingenieurs.nl/wp-content/uploads/2013/03/Toelichting-op-de-DNR-2011.pdf