Bouwadvies I Ontwerpbureau Elzinga is ontstaan door 24 jaar lange bouwkundige ervaring in advies en ontwerp. Eerst 13 jaar ervaring opgedaan als ontwerper, projectleider en bouwbegeleider bij diverse architectenbureaus en 11 jaar ervaring als bouwtoezichthouder en juridische bouwkundige handhaving. Deze combinatie leek mij een perfecte uitgangspositie om in 20 april 2017 voor mezelf te beginnen.

Door de ontwikkelingen bij de overheidsinstanties met betrekking tot de privatisering, de Wet Kwaliteit Borging (WKB) worden de taken binnen de gemeenten en met name het toezicht en handhaven opgeheven en ondergebracht bij externe bedrijven. Door deze onzekere periode hoe de privatisering vorm gaat krijgen, heeft mij ertoe bewogen om de situatie niet af te wachten en vooruit te lopen om voor mezelf te beginnen.

Zelfs nu op dit moment (29-12-2017) is niet geheel zeker hoe de WKB eruit komt te zien. In eerste instantie was de streefdatum 01-01-2018.  Eerst is dit met een half jaar uitgesteld en nu is 01-01-2019 onzeker. Het ziet er inderdaad nu naar uit dat de WKB meelift met de Omgevingswet en hiervan is op dit moment (01-01-2019) zelfs 2021 onzeker, maar staat gepland voor 01-01-2021.

Na mijn opleiding Bouw & Architectuur heb ik 12 jaar ervaring opgedaan bij verschillende architecten bureaus. Eerst als tekenaar, toen als projectleider en later als ontwerper. Begin 2010 heb ik de overstap gemaakt naar de overheid en heb ik inmiddels ruime ervaring in het bouwtoezicht en handhaven. Bij verschillende gemeenten verricht ik bouwcontroles, als ook klachten en verzoek tot handhaving. Het gehele handhavingstraject, de waarschuwingsbrief, het voornemen tot een last onder dwangsom en de dwangsom zijn juridisch bekend.                      Na het behalen van de Hamil milieu opleiding, is het mogelijk nog meer integraal naast bouwcontroles ook milieucontroles uit te voeren.

 

Op al mijn diensten is de DNR 2011 van toepassing. Te bekijken via : https://www.bna.nl/fileadmin/user_upload/Helpdesk/DNR_2011/Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED-zonder_voorkant.pdf

De toelichting is te zien via: http://www.nlingenieurs.nl/wp-content/uploads/2013/03/Toelichting-op-de-DNR-2011.pdf